Junta Municipal Ciutat Vella Extraordinària dimarts 23 de gener de 2018

Durada: 02:06:33
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
Inici Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA DE 17 D ´OCTUBRE DEL 2017
  00:00:38 1 Intervenció
2 INFORME DE LA PRESIDENCIA
  00:00:45 22 Intervencions
3 PROPOSTES GRUPS DE TREBALL
  00:49:12 45 Intervencions
4 MOCIONES
  01:21:35 29 Intervencions
5 PRECS I PREGUNTES DELS VOCALS
  01:55:14 1 Intervenció
6 INTERVENCIONS VEÏNALS (FULLS DE PARTICIPACIÓ)
  01:55:41 11 Intervencions