Sessió plenària Extraordinària Dissabte 13 de Juny del 2015

Durada: 02:14:26
Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
11
21
23
31
albufera
animales
animals
basura
bus
cabañal
1 Constitució de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València i elecció d'alcalde o alcaldessa.
  00:00:03 85 Intervencions