Sessió plenària Extraordinària dissabte 13 de juny de 2015

Durada: 02:14:26
Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
31
albufera
animales
animals
atarazanas
autonomos
1 Constitució de l'Excel·lentíssim Ajuntament de València i elecció d'alcalde o alcaldessa.
  00:00:03 85 Intervencions