Sessió plenària Extraordinària divendres 25 de setembre de 2015

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
Inici Inici
  00:00:00 1 Intervenció
160 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.-Proposa aprovar el nomenament del Sr. Carles Dolç Soriano com a Fill Predilecte de la Ciutat.
  00:00:39 2 Intervencions
161 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa aprovar el nomenament de lala Sra. Alejandra Soler Gilabert com aFilla Predilecta de la Ciutat.
  00:01:14 2 Intervencions
162 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Ciutat de l'Artista Faller.
  00:01:35 2 Intervencions
163 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA.- Proposa aprovar la concessió de la Medalla d'Or de la Ciutat al Mercat Central de València.
  00:01:45 4 Intervencions