Sessió plenària Extraordinària i urgent divendres 5 d'agost de 2016

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Ratificación del carácter urgente de la convocatoria.
  00:01:35 Sense intervencions
2 Da cuenta de la renuncia al cargo de concejal presentada por el Sr. Joan Calabuig Rull.
  00:02:05 5 Intervencions