Sessió plenària Extraordinària i urgent dimecres 23 de novembre de 2016

Durada: 00:19:52
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  00:09:35 1 Intervenció
2 Proposa manifiestar el sentiment de la corporació per la defunció de l'exalcaldessa, Sra. Rita Barberá Nolla, senadora.
  00:09:54 4 Intervencions