Sessió plenària Extraordinària Dijous 1 de Desembre del 2016

Durada: 00:32:46
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
11
21
23
31
albufera
animales
animals
basura
bus
cabañal
1 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte bàsic denominat "Construcció de Centre Municipal de Dia per a Joves del Cabanyal", i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament.
  00:00:37 Sense intervencions
2 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte bàsic denominat "Rehabilitació d'edifici per a nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal", i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament.
  00:00:37 Sense intervencions
3 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte bàsic denominat "Rehabilitació i ampliació de l'edifici l'Escorxador per a arxiu històric en el carrer de Sant Pere, 37" i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament.
  00:00:37 20 Intervencions