Sessió plenària Extraordinària Jueves 1 de desembre de 2016

Durada: 00:32:46
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
31
albufera
animales
animals
atarazanas
1 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte bàsic denominat "Construcció de Centre Municipal de Dia per a Joves del Cabanyal", i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament.
  00:00:37 Sense intervencions
2 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte bàsic denominat "Rehabilitació d'edifici per a nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal", i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament.
  00:00:37 Sense intervencions
3 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte bàsic denominat "Rehabilitació i ampliació de l'edifici l'Escorxador per a arxiu històric en el carrer de Sant Pere, 37" i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el seu finançament.
  00:00:37 20 Intervencions