Sessió plenària Extraordinària i urgent dimecres 12 de juliol de 2017

Durada: 00:10:30
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
31
albufera
animales
animals
atarazanas
autonomos
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  00:01:24 1 Intervenció
2 ALCALDIA. Dóna compte de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Jordi Peris Blanes.
  00:01:34 5 Intervencions