Sessió plenària Extraordinària i urgent dilluns 24 de juliol de 2017

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  00:06:26 2 Intervencions
2 Presa de possessió del càrrec de regidora d'este Ajuntament de la Sra. Neus Fábregas Santana.
  00:06:41 6 Intervencions
3 ALCALDIA. Dóna compte de la incorporació de la regidora Neus Fábregas Santana al Grup Municipal València en Comú.
  00:10:20 2 Intervencions
4 ALCALDIA. Dóna compte de la designació de portaveu i portaveu adjunta del Grup Municipal València en Comú.
  00:10:57 3 Intervencions