Sessió plenària Extraordinària i urgent Dilluns 24 de Juliol del 2017

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
11
21
23
31
albufera
animales
animals
basura
bus
cabañal
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria.
  00:06:26 2 Intervencions
2 Presa de possessió del càrrec de regidora d'este Ajuntament de la Sra. Neus Fábregas Santana.
  00:06:41 6 Intervencions
3 ALCALDIA. Dóna compte de la incorporació de la regidora Neus Fábregas Santana al Grup Municipal València en Comú.
  00:10:20 2 Intervencions
4 ALCALDIA. Dóna compte de la designació de portaveu i portaveu adjunta del Grup Municipal València en Comú.
  00:10:57 3 Intervencions