Sessió plenària Extraordinària Dijous 28 de setembre de 2017

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
EXTR 1 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir la distinció de Fill Adoptiu, a títol pòstum, de la Ciutat de València a favor del Sr. Cesáreo Fernández Álvarez.
  00:00:33 1 Intervenció
EXTR 2 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. José Mir Pallardó.
  00:00:45 1 Intervenció
EXTR 3 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a la Sra. Trinidad Simó Terol.
  00:00:51 1 Intervenció
EXTR 4 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València al Sr. Vicente Berenguer Llopis.
  00:00:56 1 Intervenció
EXTR 5 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del dret i la tradició de la Tira de Comptar.
  00:01:00 1 Intervenció
EXTR 6 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Coordinadora Valenciana d'Organitzacions no Governamentals (CVONGD).
  00:01:05 1 Intervenció
EXTR 7 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Comité Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV).
  00:01:11 1 Intervenció
EXTR 8 DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del Valencia Basket Club.
  00:01:18 2 Intervencions