Sessió plenària Extraordinària dimecres 21 de març de 2018

Durada: 00:00:00
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
30 abril
31
5/12/2019
absentisme escolar
INICIO" Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Presa de possessió del càrrec de regidor d'este Ajuntament del Sr. José Mª. Bravo Plana-Sala.
  00:02:52 4 Intervencions
2 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la incorporació al Grup Municipal Ciutadans de José Mª. Bravo Plana-Sala.
  00:07:31 2 Intervencions
3 SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la incorporació de José Mª. Bravo Plana-Sala a la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic i altres organismes.
  00:08:15 3 Intervencions