Sesión Plenaria - Extraordinaria, Martes 2 de abril de 2019

Duración:
Ir a sesion anterior
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripción con video
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
21
23
31
albufera
animales
animals
atarazanas
autonomos
1 Sorteig per a la designació de les persones que integraran les meses electorals per a les pròximes eleccions generals al Congrés dels Diputats i al Senat, i autonòmiques a les Corts Valencianes, a realitzar el 28 d'abril de 2019. Expediente .- E-00901-2019-000117-00 -
  00:01:31 11 Intervenciones