Sessió plenària Extraordinària dimarts 30 d'abril de 2019

Durada: 00:06:21
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:28 2 Intervencions
1 Sorteig per a la designació de les persones que integraran les meses electorals per a les pròximes eleccions locals i al Parlament Europeu, que tindran lloc el 26 de maig de 2019.
  00:00:32 5 Intervencions