Sessió plenària Extraordinària dimecres 12 de juny de 2019

Durada: 00:01:34
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓN GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
  00:00:23 3 Intervencions
2 Moció d'Alcaldia-Presidència i dels portaveus dels grups polítics municipals sobre el reconeixement a la trajectòria del secretari general i del Ple amb motiu de la seua jubilació.
  00:01:03 13 Intervencions