Sessió plenària Extraordinària dijous 26 de setembre de 2019

Durada: 00:06:49
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:01 1 Intervenció
1 -BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles.
  00:00:15 1 Intervenció
2 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a títol postum, a favor del Sr. Manuel Casanova Safont.
  00:00:29 1 Intervenció
3 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al València CF, SAE.
  00:00:39 1 Intervenció
4 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor de la Sra. Carmen Alborch Bataller.
  00:00:43 1 Intervenció
5 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la distinció de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Empar Puchades Giner.
  00:00:50 1 Intervenció
6 BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'associació València Acull.
  00:00:56 12 Intervencions