Sessió plenària Extraordinària dijous 17 d'octubre de 2019

Durada: 02:34:13
Vore sessió anterior Vore sessió següent
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Seguir scroll transcripció amb vídeo
"expo grupo"
"HACER UNA CRITICA GENERAL"
"Metropol "
0019.-SERVICI DE QUALITAT MEDIAMBIENTAL, ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC.- Proposa aprovar l'adhesió de la ciutat de València a la iniciativa europea de la Carta Verda Digital. Expediente .- E-08001-2015-000010-00 - Aprovat
11
2022
21
21/10/20
23
30 abril
Inici Inici
  00:00:11 1 Intervenció
1 Proposta de compareixença de l'alcalde de València i president de la Junta General d'Accionistes de l'EMT València, per a donar compte del presumpte frau ocorregut en el si de l'esmentada empresa municipal entre els dies 3 i 20 de setembre de 2019.
  00:00:51 11 Intervencions
2 Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'Investigació (arts. 91.3 i 104 del ROP) amb la finalitat de determinar accions tendents a recuperar els diners presumptament desviats i les possibles responsabilitats polítiques que s'hagen pogut cometre en el si de l'EMT València.
  00:36:32 13 Intervencions
3 Proposta de sol·licitud a la Intervenció General Municipal d'un informe d'auditoria sobre la correcta aplicació dels protocols i normativa aplicable en les ordes de pagament afectades en la presumpta estafa ocorreguda durant el mes de setembre de 2019 en l'EMT València.
  01:19:45 13 Intervencions
4 Proposta de sol·licitud d'una auditoria de seguretat independent sobre els sistemes informàtics de l'Ajuntament de València i de l'EMT València per a detectar les vulnerabilitats del sistema que ha permés la presumpta estafa ocorreguda durant el mes de setembre de 2019 i determinar si aquestes vulnerabilitats han afectat, o poden afectar, a altres departaments municipals o entitats del Sector Públic Local.
  01:53:37 28 Intervencions